konflikthåndtering og konfliktløsningkonfliktmægling og konfliktløsning
hurtiglæsning skriv godt konfliktløsning konflikthåndtering mobninghurtiglæsning skriv godt læsehastighed konfliktløsning konflikthåndteringhurtiglæsning læsehastighed skrivekursus skrive godt konflikthåndtering konfliktløsninghurtiglæsning læsehastighed skrivekursus skrive godt konflikthåndtering konfliktløsninghurtiglæsning læsehastighed skrivekursus skrive godt konflikthåndtering konfliktløsningJens Estrup Signe Saxe Jessen hurtiglæsning læsehastighed skrivekursus skrive godt konflikthåndtering konfliktløsningJens Estrup Signe Saxe Jessen hurtiglæsning læsehastighed skrivekursus skrive godt konflikthåndtering konfliktløsning

         

Kurser

Foredrag og kursus i konfliktløsning og mindfulness for medarbejdere og ledere i virksomheder.

Kontakt her: Konfliktmægler Signe Saxe JessenHoldkurser internt for offentlige og private virksomheder:Dette kursus forvandler , fjendskab og til frugtbar forandring

opstår fordi vi er forskellige. Verbalt eller nonverbalt sætter vi grænser. Derfor bør ikke tysses ned (konfliktskyhed), men derimod behandles som dynamiske muligheder der positivt kan forny og forandre samarbejde positivt gennem tilgivelse og forsoning. Læs mere her om konfliktmægling

Da ofte er bremsende for et godt liv, på arbejdet og privat, er det vigtigt at du kender redskaberne der forløser, frigiver og fremmer muligheder for bedre kommunikation, og samvær, og giver mere overskud og mindre stress

Kursusindhold og målsætning:

Målgruppe
Holdene sammensættes internt i virksomheden, og består i reglen af ledere og medarbejdere der har brug for at tilegne sig kompetencer der forvandler konflikter til frigørende energi, åbenhed og samarbejde.

Gennemførelse

Der veksles mellem oplæg og træningsøvelser. Høj deltageraktivitet. For at optimere læringen i grupper på flere end 14 deltagere, anbefaler vi to undervisere.

Kursusform
Varighed: 1, 2, 3, 4, 5. dags kurser eller i moduler efter behov. Tidspunkt: 9:00-16:00

Som optakt til kurset holder vi et møde hvor vi ikke alene kortlægger de udfordringer deltagerne står overfor, men især fokuserer på hvordan vi imødekommer ønsket om at fremme frugtbar forandring.


 

FÅ SAMARBEJDET TIL AT FUNGERE

Få værktøjer der forebygger og imødekommer konflikter på arbejdet

Konflikter er livets udfordringer til os. De hverken kan eller skal undgås (konfliktskyhed). Derfor er det vigtigt at I kender kommunikationsredskaberne der forløser, frigiver og fremmer muligheder for bedre samarbejde på jeres arbejdsplads. Bevidst og konstruktiv konflikthåndterende adfærd vil også ruste jer til at løse konflikter i privatlivet og i arbejdslivet.

I får slet og ret indsigt i hvordan konflikter forvandles til dynamiske udviklingsmuligheder der positivt fornyr og forandrer jeres samarbejde.

Kursusindhold og målsætning:

  • At styrke dine egne muligheder i konfliktsituationer
  • At forstå og benytte konflikters positive muligheder
  • Hvorfor misforstår vi hinanden
  • Åbnende og blokerende sprog
  • Konfliktmønstre i grupper og i dig Selv
  • At lede samarbejde med større åbenhed og energi
  • At bevare indre ro selv når det brænder på

Målgruppe
Ledere og medarbejdere, og alle andre der skal samarbejde der har brug for at tilegne sig kompetencer der forvandler konflikter til frigørende energi, åbenhed og samarbejde.

Gennemførelse
Der veksles mellem oplæg fra underviser og træningsøvelser. Høj deltageraktivitet.

Kursusform
Varighed: 1, 2, 3, 4, 5. dags kurser eller i moduler efter behov. Tidspunkt: 10:00-16:00

Som optakt til kurset holder vi et møde hvor I får hjælp til at kortlægge de udfordringer I står overfor med fokus på at fremme frugtbar forandring.

Kursusleder:


Konfliktmægler Signe Saxe Jessen
. Født 1971. Cand. mag. i filosofi & dansk fra Roskilde Universitets Center. Har arbejdet professionelt som konfliktmægler siden 2006. Uddannet dels i konflikthåndtering og dels i mægling på Center for Konfliktløsning: hvor jeg har været ansat siden 2001. Har undervist for Amnesty International, Roskilde Universitets Center, Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF), N. Zahles Seminarium, Ulandsorganisationen AXIS i Peru m.fl.

DET GODE NABOSKAB- kurset for andelsforeninger og boligforeninger

I vil erfare at mange Nabokonflikter kan løses med konfliktmægling og det giver et stærkt sammenhold.

Kurset lægger sig op ad det ovenstående ’FRA KONFLIKT TIL KONTAKT’. Men målrettet nabokonflikter og det at være tredjepart: mæglingsrollen. I rystes godt sammen. I arbejder på kryds og tværs i små grupper på en både dyb og sjov måde. Med eksempler fra den virkelige verden, erfarer I:

  • hvordan I vender et dårligt naboskab til et godt.
  • hvordan I genetablerer tillid når en konflikt er under opsejling eller er kørt af sporet.
  • hvordan I bedst muligt agerer upartisk som tredjepart.

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer og beboere.
I udvælger deltagerne, der skal have en interesse i at forstå konflikters væsen og et ønske om at hjælpe med at afspænde negative konflikter på en fredelig måde.

Form
Ved max 14 deltagere:
En aften kl. 19-22, én underviser
En lørdag kl. 10-17, én underviser
En søndag kl. 10-16, to undervisere. Én fast underviser i hver gruppe under mæglingsøvelser.
En opfølgningsaften.

Reference:
Vi har i Brumleby Andelsboligforening, Østerbro København m.fl uddannet et nabomæglingsteam på 12 beboere ud fra ovenstående model.

Tilbage kursusoversigten


 


Kursus i konflikter

- Design: StudioGrafico -